xin kính chào diển đàn!
tôi thấy nhiều hồ sơ tháng 10/ 2001 cũng được mở rồi mà trong khi tôi cứ chờ đợi mà vẩn không thấy gì, cảm thấy rất lo, vậy mong ACE trong diển đàn hỏi NVC giúp dùm cho tôi:
case number : HCM 2009 705 026
PD: 26/7/2001
trân trọng cảm ơn