mình là thành viên mới, nên có gì sai sót thì diễn đàn bỏ qua nha.
hồ sơ gia đình mình đã complete ngày 9/7/2010 nhưng đến giờ vẫn chưa có giấy báo phỏng vấn nữa . gia đình lo qua, nên nhờ diễn đàn check giùm mình với, khoảng bao lâư nữa thì gđ mình sẽ có giấy phỏng vấn.