Vụ Lãnh Sự thuộc Bộ Ngoại Giao:
Website của Vụ Lãnh Sự thuộc Bộ Ngoại Giao http://travel.state.gov đăng tải tất cả các thông tin về thị thực di dân, thị thực di dân cho trẻ em mồ côi Việt Nam đã được công dân Hoa Kỳ nhận làm con nuôi, hộ chiếu cho công dân Hoa Kỳ và các dịch vụ khác dành cho công dân Hoa Kỳ khi họ ra nước ngoài.
Bản Tin về Các Loại Thị Thực Được Giải Quyết của Bộ Ngoai Giao:

Để biết được thông tin mới nhất về ngày đến hạn giải quyết hồ sơ cho từng loại thị thực, vui lòng gọi số (202) 663-1541 hoặc xem trên website của Bộ Ngoại Giao http://travel.state.gov/visa/frvi_bulletin.html.

Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC):
Đia chỉ gửi thư:
32 Rochester Avenue
Portsmouth, NH 03801-2909
NVC có hệ thống trả lời tự động làm việc suốt 24giờ/ngày, bảy ngày trong một tuần (603-334-0700). Tổng đài sẽ sẵn sàng trả lời những thắc mắc phức tạp hơn từ 8:00 giờ sáng đến 6g45 chiều (theo giờ EST) từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thông tin về hồ sơ và việc tiếp cận tổng đài chỉ được thực hiện khi quí vị cung cấp số hồ sơ HCM hoặc ODP (số hồ sơ do NVC cấp) hoặc số biên nhận (CIS receipt number). NVC chỉ có thông tin hồ sơ khi hồ sơ đã được chuyển đến NVC từ USCIS. Nếu hệ thống tự động không nhận biết được số hồ sơ hay số biên nhận, có nghĩa NVC chưa nhận được hồ sơ. Ngoài ra, quí vị cũng có thể tìm thông tin cho những câu hỏi thường gặp qua hệ thống trả lời thư điện tử tự động NVCA@state.gov.


Trung Tâm Di Trú và Nhập Tịch Khu Vực (USCIS):
Vermont Service Center
Bureau of Immigration and Citizenship Services
75 Lower Welden Street
St. Albans, VT 05479
Texas Service Center
Bureau of Immigration and Citizenship Services
4141 St. Augustine Rd.
Dallas, TX 75227
California Service Center
Bureau of Immigration and Citizenship Services
24000 Avila Road
P.O. Box 30080
Laguna Niguel, CA 92677
Nebraska Service Center
Bureau of Immigration and Citizenship Services
Federal Building, Room B-26
100 Centennial Mall North
Lincoln, NE 68508
USCIS cung cấp thông tin về cho những hồ bảo lãnh đang nằm tại các Trung Tâm Di Trú và Nhập Tịch Khu Vực qua mạng https://egov.immigration.gov/cris/jsps .


Nguồn:http://vietnamese.hochiminh.usconsul...uangtrong.html