Tom Huỳnh, J.D.
Trong thời gian qua, chúng tôi đã có nhiều bài viết đề cập đến vấn đề tiệm nail của người Việt khắp Hoa Kỳ từ vài năm nay, đã cùng một lúc, trở thành mục tiêu kiểm tra của Sở Lao động và Sở Thuế vụ. Hầu hết, khi bị kiểm tra đều bị phạt vạ nặng nề, vì không hiểu rõ luật lệ thuế vụ và lao động áp dụng trong vấn đề sử dụng và thuê mướn người thợ làm việc trong tiệm. Nhiều chủ tiệm sau khi bị phạt đã phải dẹp tiệm và bỏ nghề. Đây quả thật là một vấn đề đang gây hoang mang cho rất nhiều chủ tiệm nail ở Mỹ, đặc biệt là giữa tình hình kinh tế khó khăn hiện nay.
Hầu hết do lâu nay may mắn làm ăn suông sẻ, vì vậy đã có cái nhìn rất sai lệch hoặc không nhận thức được những phức tạp trong vấn đề thuế vụ và luật lệ lao động liên quan đến nghề nail, từ đó rất dễ bị phạt vạ trong những vụ kiểm tra của các sở lao động và thuế vụ đang diễn ra tại nhiều thành phố ở Hoa Kỳ.


Các luật lệ thuế vụ và lao động áp dụng cho người thợ nail

Như đã đề cập trong những bài viết trước đây, luật thuế vụ Hoa Kỳ cho phép người thợ làm nail hay làm tóc có thể được xếp vào thành phần “Employee,” tức là nhân viên của chủ, hoặc cũng có thể là một “Independent contractor,” nói nôm na là người làm việc độc lập. Ngoài ra còn có những trường hợp người thợ thuê chỗ làm riêng trong tiệm của chủ, mà danh từ trong nghề thường gọi “Boot renter”. Mặc dầu có sự khác biệt trong một số chi tiết liên quan đến vấn đề định nghĩa, hầu hết luật lệ về thuế vụ và lao động áp dụng cho “Independent contractor” và “Booth renter” đều tương đối giống nhau.

Trong thời điểm gay go hiện nay, dầu tiệm nail có thợ là “Employee” hoặc “Independent contractor”, chủ tiệm cần phải hiểu rõ và tuân hành các luật lệ lao động và thuế vụ áp dụng cho từng trường hợp, thì mới mong tránh bị phạt vạ trong những cuộc kiểm tra của các cơ quan liên hệ.Khách làm nails được chăm sóc chu đáo“Employee”

Theo luật thuế vụ, người chủ tiệm nail khi trả lương cho thợ là “Employee,” phải khấu trừ một phần tiền lương của người thợ để nộp trước các khoản thuế mà người thợ phải chịu. Thêm vào đó, chủ cũng phải đóng góp phần thuế của chủ theo quy định của các đạo luật liên bang “Federal Insurance Contributions Act” (FICA) và “Federal Unemployment Tax Act” (FUTA), cùng với các khoản thuế quy định bởi tiểu bang nơi hành nghề. Luật thuế vụ cũng đòi hỏi người thợ nail là “Employee” phải báo cho chủ tiệm biết số tiền “tip” nhận được hàng tháng, gồm cả tiền mặt và bằng thẻ tín dụng. Và chủ tiệm phải cộng số tiền “tip” mà người thợ nhận được vào chung với tiền lương để tính ra số thuế cần khấu trừ khi trả lương cho người thợ. Trên mẫu W-2 của người thợ nail, tổng số tiền “tip” cũng phải được ghi chung như là tiền lương mà người thợ này đã nhận lãnh.

Về các quy luật lao động, nếu người thợ nail là “Employee”, chủ phải trả lương giờ cho người thợ với mức tối thiểu (minimum wage), và lương giờ phụ trội (overtime) nếu có, cũng như phải định giờ giải lao và ăn trưa của người thợ, v.v... Và tại hầu hết các tiểu bang, chủ còn bắt buộc phải có bảo hiểm lao động (workers compensation insurance) cho người “Employee”. Ngoài ra, luật cũng đòi hỏi chủ tiệm phải niêm yết đầy đủ các thông báo (posters) về luật thuế vụ và lao động mới nhất theo đúng quy định của liên bang và tiểu bang nơi hành nghề.

Khi bị kiểm tra bởi cơ quan lao động hay thuế vụ, người chủ tiệm nail có thợ là “Employee” phải có dữ kiện cụ thể để chứng minh đã tuân hành đầy đủ các luật lệ và quy định vừa kể trên đây.Tiệm lớn, đầy đủ tiện nghi, vẫn vắng khách


“Independent Contractor”

Thợ nail làm theo kiểu “Independent contractor” (hoặc “Booth renter) là một người tự doanh (Self-employed) và sẽ tự mình đóng thuế theo quy định của luật liên bang “Self-Employment Contributions Act (SECA). Người chủ tiệm sẽ không buộc phải theo các quy luật thuế vụ và lao động áp dụng đối với “Employee” như đã tóm lược nơi phần bên trên. Luật cho phép “Independent contractor” được dùng nhiều hình thức khấu trừ để giảm thiểu tối đa số thuế phải đóng.

Hầu hết các tiệm nail của người Việt lâu nay, đều hoạt động theo lối ăn chia và dùng thợ dưới hình thức “Independent contractor”. Khi bị kiểm tra bởi cơ quan lao động hay thuế vụ, chủ tiệm trong trường hợp này sẽ có trách nhiệm phải chứng minh người thợ là “Independent contractor” sao cho đúng với luật lệ hiện hành. Nếu thanh tra của các cơ quan này không đồng ý với sự chứng minh của chủ tiệm, người thợ sẽ được xem là “Employee” và chủ sẽ bị phạt vì phạm luật thuế vụ và lao động. Và trong trường hợp này, người thợ nail cũng sẽ bị cơ quan thuế vụ kiểm toán.


Làm thế nào để chứng minh nếu thợ nail hay tóc là “Independent contractor”

Hiện nay, sở thuế liên bang IRS (Internal Revenue Service) có đưa ra 11 yếu tố và tiêu chuẩn tổng quát để xác định người đi làm là “Independent contractor”. Các yếu tố này thường quy về điểm căn bản là mức độ điều khiển và kiểm soát của người chủ đối với người đi làm liên quan đến công việc và tài chính của người đó, và mối quan hệ thực tế giữa đôi bên. Tuy nhiên, các yếu tố do IRS đề ra không có tính cách tuyệt đối, và sẽ được nhân viên thuế vụ linh động áp dụng.

Bên cạnh những yếu tố của IRS, cơ quan lao động tại các tiểu bang khi đến kiểm tra những tiệm nail và tóc trong thời gian gần, đã dùng một số tiêu chuẩn riêng theo từng tiểu bang trong việc phân định người thợ là “Employee” hay “Independent contractor”.

Ngoài ra, luật lệ thi hành bởi hội đồng thẩm mỹ (State Board) của gần 20 tiểu bang ở Hoa Kỳ hiện nay cũng đòi hỏi người thợ nail phải hội đủ một vài điều kiện riêng để được xem là “Independent contractor” hoặc “Booth renter.”

Phát xuất từ định nghĩa và sự diễn dịch khác biệt của cơ quan thuế vụ và cơ quan lao động, cùng với những điều kiện ấn định bởi State Board tại các tiểu bang. Vì vậy, nếu có thợ là “Independent contractor” chủ tiệm không nên xem thường vấn đề, và cần phải hiểu rõ quy định của mỗi cơ quan hầu có thể chứng minh người thợ là “Independent contractor” theo định nghĩa của từng cơ quan khi bị kiểm tra.

Trong thời gian gần đây, rất nhiều chủ tiệm nail lâu nay ăn chia và dùng mẫu 1099-MISC để trả tiền công cho thợ, cứ nghĩ rằng chỉ cần ký với thợ một giấy hợp đồng (contract) thì sẽ chứng minh người thợ là “Independent contractor” khi bị kiểm tra là không đầy đủ.

Cần biết rằng các cơ quan thuế vụ và lao động tại mỗi tiểu bang sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố và tiêu chuẩn khác nhau để xác định người thợ nail là “Independent contractor” hay “Employee”. Ủy Viên Lao Động (Labor Commissioner) Angela M. Bradstreet cho biết rằng tờ giấy hợp đồng do người thợ ký tên sẽ không chứng minh đưọc người đó là “Independent contractor”.


Hoàng hôn nghề nail?


Từ nhiều năm qua, sở thuế vụ và lao động đã bắt đầu lưu ý đến sự kiện nghề nail thường thâu vào rất nhiều tiền mặt, và hầu hết thợ nail lâu nay vẫn thường được chủ tiệm xếp vào thành phần “Independent contractor” để tránh thuế và bảo hiểm lao động. Những đợt kiểm tra gần đây là để buộc các chủ tiệm nail thi hành đúng đắn luật lệ thuế vụ và lao động, và người thợ cũng đóng phải thuế theo đúng lợi tức thật sự của mình.

Ngày nay, ngoài ảnh hưởng do tình hình kinh tế suy thoái và các vụ phạt vạ của State Board, tiệm nail còn đang là mục tiêu kiểm tra của các cơ quan thuế vụ và lao động ở khắp các tiểu bang. Cũng cần biết rằng tùy theo tầm cỡ và thời gian hoạt động của tiệm nail vi phạm, các khoản tiền phạt từ cơ quan lao động và thuế vụ sẽ không có mức giới hạn và là món nợ được xác định bởi án lệnh của tòa, và tất cả tài sản cá nhân của người bị phạt sẽ trở thành thế chấp cho khoản tiền phạt phải trả.

Tóm lại, tình hình hiện nay đòi hỏi những ai còn muốn tiếp tục theo đuổi nghề nail, cần phải có một cái nhìn thực tế trong vấn đề thuế vụ và luật lệ lao động áp dụng cho ngành nghề của mình. Đối với chủ tiệm, dù thợ là “Employee” hay “Independent contractor” cần phải quan tâm tìm hiểu rõ ràng các quy định hiện hành trong vấn đề thuế vụ và luật lệ lao động, và có sự chuẩn bị cần thiết hầu tránh bị phạt vạ khi có cuộc kiểm tra bất ngờ của các cơ quan lao động và thuế vụ.

Cần biết thêm thông tin, có thể liên lạc với tác giả qua điện thoại số (949) 943-4396.

T. Huynh, J.D., A.D.R.P.
Associate Member, American Bar Association