Em mới định cư sang HK đuợc 4 ngày rồi, em đi diện vợ chồng. Các anh/chị chỉ em làm sao có SS# và thẻ xanh. Em mới xuống sân bay ho đã lấy dấu vân tay và đóng dấu vô passport em rồi, bây giờ em phải lam gì nữa hay em ngồi nhà chờ họ gửi về cho mình. Em xin cảm ơn các anh/chị