- Đơn bảo lãnh I-129F chấp thuận bởi Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ(USCIS)
- Đơn này do USCIS chuyển thẳng về Lãnh Sự Quán
- Thư mời phỏng vấn
- 4 ảnh màu làm thị thực
- Biên lai thu phí MRV 131 USD đóng tại Ngân hàng Citibank
- Giấy chứng minh nhân dân (bản chánh và bản photocopy)
- Hộ khẩu (bản chánh và bản photocopy)
- Hộ chiếu còn hiệu lực ít nhất tám tháng sau ngày cấp thị thực (bản chánh và một bản photocopy cho mỗi đương đơn)
- Mẫu đơn DS-156, Đơn xin thị thực không di dân (2 bản)
- Mẫu đơn DS-156K, Đơn xin thị thực hôn phu hôn thê (1 bản)
- Mẫu đơn DS-230 Phần I, Đơn xin Thị Thực Nhập Cư và Đăng ký Ngoại Kiều
- Bảng theo dõi chích ngừa của Trung Tâm Kiểm Dịch thành phố Hồ Chí Minh
- Kết quả khám sức khoẻ tại Bệnh viện Chợ Rẫy hoặc Tổ Chức Di Dân Quốc Tế (IOM)
- Mức phí khám sức khoẻ là 60 USD cho đương đơn từ 15 tuổi trở lên, và mức phí khám sức khoẻ là 40 USD cho đương đơn từ 14 tuổi trở xuống. Bắt đầu từ ngày 1/2/2008 lệ phí khám sức khỏe sẽ tăng lên 100 đô la cho đương đơn từ 15 tuổi trở lên và 70 đô la cho đương đơn dưới 14 tuổi nhằm bù đắp cho việc tăng các chi phí liên quan đến khám sức khỏe

- Giấy khai sinh của mỗi đương đơn (bản chánh và bản sao)
- Giấy khai sinh của người bảo lãnh (bản chánh và bản sao)
- Giấy lý hôn hoặc giấy chứng tử của vợ hoặc chồng cũ của đương đơn và người bảo lãnh, nếu có (bản chánh và bản photocopy)
- Giấy cam kết này phải được đánh máy và do cơ quan có chức năng ở đại phương cấp và phải là bản gốc
- Nếu đương đơn có con nhỏ dưới tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) xin thị thực cùng với đương đơn nhưng còn cha hoặc mẹ ở lại Việt Nam, đương đơn cần phải cung cấp giấy chấp thuận cho con xuất cảnh sang Hoa Kỳ của người cha hoặc mẹ đó.
- Giấy chứng nhận cảnh sát (lý lịch tư pháp) cho mỗi đương đơn từ 16 tuổi trở lên được cấp trong vòng một năm qua bởi Sở Tư Pháp tỉnh/ thành phố nơi đương đơn cư trú hợp pháp theo như đăng ký trong Hộ khẩu.
- Nếu đương đơn đã từng sống ở nước ngoài trên 6 tháng kể từ khi 16 tuổi, đương đơn phải nộp giấy chứng nhận cảnh sát của nước đó vui lòng nhấn vào đây.
- Giấy tờ liên quan đến toà án hoặc tiền án, nếu có
- Hồ sơ quân đội, nếu có
- Bộ bảo trợ tài chánh mẫu I-134 và chứng từ về tài chánh. Mẫu I-134 phải được ký bởi người bảo lãnh và phải được thị thực của phòng Công Chứng trong vòng không quá 1 năm trước ngày phỏng vấn kèm theo chứng từ thuế của năm gần nhất và giấy chứng nhận việc làm được ký trong vòng 1 năm (trên giấy có tiêu đề của công ty) hoặc giấy phép kinh doanh còn hiệu lực. Cần 1 bản photocopy mẫu I-134 cho mỗi thành viên đi cùng. Nếu đương đơn có người đồng tài trợ, người đồng tài trợ phải nộp toàn bộ giấy tờ như đã liệt kê ở trên và bằng chứng người đồng tài trợ là công dân Hoa Kỳ hoặc Thường Trú Nhân ở Hoa Kỳ như giấy khai sinh ở Hoa Kỳ, giấy chứng nhận nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh.
- Toàn bộ bằng chứng chứng minh mối quan hệ của đương đơn với người bảo lãnh và với các thành viên trong gia đình đi cùng.
Mặc dù hồ sơ bảo lãnh diện hôn phu hôn thê chỉ có giá trị trong vòng bốn tháng, viên chức lãnh sự có thể gia hạn thời gian hiệu lực của hồ sơ bảo lãnh với điều kiện là viên chức vẫn tin rằng người bảo lãnh và đương đơn vẫn duy trì tình trạng hợp pháp để tự do đi đến hôn nhân và vẫn dự định kết hôn trong vòng 3 tháng tính từ ngày đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ.


Nguồn: http://vietnamese.hochiminh.usconsul...iet/didan.html