Mời ACE tham khảo một bài hỏi & đáp liên quan đến quốc tịch VN:

Tôi muốn xin Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam để đầu tư về Việt Nam. Xin hỏi cần có những giấy tờ gì? Nộp hồ sơ ở đâu và thời giam bao lâu thì được giải quyết

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998 và Nghị định số 104/1998/NĐ-CP ngày 31/12/1998, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam - dù tiến hành ở trong nước hay ở nước ngoài - phải gồm những giấy tờ sau:

- Đơn theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định, trong đơn phải ghi rõ mục đích xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam.

- Bản chụp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng. (Khi nộp đơn, đương sự phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra).

Trong trường hợp không có chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, thì nộp bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau đây để chứng minh quốc tịch Việt Nam:

a) Giấy tờ chứng minh đương sự được nhập quốc tịch Việt Nam.

b) Giấy tờ chứng minh đương sự được trở lại quốc tịch Việt Nam.

c) Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài.

d) Giấy xác nhận đăng ký công dân do Cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam cấp.

đ) Sổ hộ khẩu.

e) Thẻ cử tri mới nhất.

g) Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; của cha hoặc mẹ.

h) Giấy khai sinh.

i) Giấy tờ, tài liệu chứng minh đương sự là người có quốc tịch Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia

k) Trong trường hợp không có một trong các giấy tờ quy định vừa nêu trên thì nộp bản khai danh dự về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, nơi cư trú của bản thân; họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi cư trú của cha mẹ và nguồn gốc gia đình. Bản khai này phải được ít nhất 2 người biết rõ sự việc đó làm chứng và được UBND cấp xã, nơi đương sự sinh ra, xác nhận.

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam và giấy tờ kèm theo được lập thành 2 bộ hồ sơ, nộp tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi đương sự cư trú, hoặc tại Cơ quan ngoại giao, lãnh sự Việt Nam.

Thời hạn giải quyết là 30 ngày, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp cần thẩm tra bổ sung thì thời hạn trên là 60 ngày.

Theo Vnexpress