Khoi Nguyen xin anh chi trong DĐ giúp em theo dõi HS , nhà e đã gửi Form DS3032 rồi và đang chờ NVC gửi DS230 va bill đóng tiền ,Khoang bao lâu thì e sẽ duoc nhập cư , anh chi giai thich dùm e cách xem ngày đáo hạn visa là nhu the nào .
cam on anh chi rat nhieu , ngày vui vẻ