Lối đặt tên 4 chữ của người Việt đã gây khá nhiều trở ngại cho người Việt di dân sang định cư ở Hoa kỳ. Các phần mểm của Microsoft soạn thảo database dành cho các hệ thống điện toán của chính phủ Hoa kỳ không quan tâm đến cách đặt tên hai (2) chữ rời hoặc họ hai (2) chữ của ngoại kiều đến Mỹ.

Những người có tên hai chữ khi đặt chân đến Hoa kỳ đều rơi vào tình trạng tên gọi của mình nhiều lần không được chính xác. Ví dụ:

TRINH NGUYEN PHUONG UYEN sẽ có lúc bị ghi là:
TRINH, PHUONG UY N.
TRINH, PHUONG U
PHUONG NGUYEN TRINHNGUYEN THI TRANG ĐAI sẽ có lúc bị ghi là:
TRANG NGUYEN
TRANG D THI NGUYEN
NGUYEN TRANG D
TRANG THI NGUYEN

Tệ hại hơn nữa nếu trong gia đình có các cô con gái mang tên tương tự nhau, như trong trường hợp: LE THI KIM PHUONG, LE THI KIM HOANG, LE THI KIM TRANG... cả 3 có lúc đều được gọi là LE THI KIM, vì phần mềm chỉ nhận phần đầu của tên "KIM" và nghĩ rằng chữ đã chấm dứt khi máy đọc khoảng trống ngay sau mẫu tự M của KIM. Thư từ gửi về nhà. không biết là thư của ai ?!!!!

Trở lại vấn đề của bạn, tùy theo ý muốn được gọi như thế nào mà bạn điền vào để giảm bớt tối đa việc gọi lầm, viết lầm tên mình trên các giấy tờ ở Mỹ.

Cách viết đúng là:
KIEU PHUONG THI TRAN:
First name: KIEU PHUONG
Middle name: THI
Last name: TRAN
nhưng lại là cách đã, đang và sẽ gây ra không ít khó chịu, nhức đầu, cho những người có tên 4 chữ (trong đó có bạn) trong tương lai.

- Nếu muốn được gọi là PHUONG, thì tên đệm sẽ là THI KIEU
- Nếu muốn được gọi là KIEU PHUONG thì tên đệm sẽ là THI, nhưng theo cách này, muốn tránh được những trường hợp sai đã kể ở trên thì KIEUPHUONG nên viết liền thành 1 chữ, như vậy chỉ còn phải đương đầu với những phần mểm chỉ lưu giữ tối đa 8 mẫu tự, và tên bạn lúc này sẽ trở thành KIEUPHUO.

Cách tốt nhất là chỉ dùng tên PHUONG là tên gọi, chọn THI KIEU là tên đệm cho đến khi bạn vào QT Mỹ, và đổi tên mới. Một cơ hội khác để đổi tên mà không phải tốn tiền LS là khi lập gia đình.

Một vài chi tiết dễ bạn chuẩn bị đương đầu với việc bị ghi sai tên khi đến Mỹ. Chúc phỏng vấn thành công.

Nguồn: Tran,P YHD.