em xin chào các anh chị ,hs cũa em kháng cáo đã đuọc chấp thuận 09/09/2010 ,vậy khoãng bao lâu hs cũa em uscis chuyễn về visa center ,mong các anh các chị có thễ check dùm em , WAC 0909111740 ,vậy bao lâu hs cũa em đuọc chuyễn về lsq ,em xin chào các anh các chị