Chào ACE, ngày 6/10 này là mình sẽ lên đường, chúc mọi người ở lại sức khoẻ, may mắn, ai chưa nhận giấy hồng sẽ mau mau có tin vui nhé, sẵn tiện cho mình hỏi thăm hồ sơ của người bạn có case number là: HCM 2005608004 - NGUYEN BAO LINH.
Cám ơn mọi người nhé.