Chào anh (chị)
-Chị e đã nộp hồ sơ bảo lãnh tài chính ở Mỹ cho em vào ngày 20.9.2010.Như vậy khi nào thì em đc gọi đi PV
-Mỗi người khi đi đem theo đc bao nhiêu tiền ?
-Cho em hỏi họ sẽ hỏi gì khi PV em ?