Cho hỏi, tôi vừa đóng phí apply visa 88$ vậy khi nào tôi sẽ nhận giấy báo tiếp tục đóng phí visa 404$? Đóng visa xong thì bao lâu sẽ được gọi lên phỏng vấn? Mong mọi người giúp đỡ. Thân. Cảm ơn nhiều :)