gia dình em dã được yêu cầu từ lãnh sự quán và đã gửi DS-2001 và DS-230 vao lanh su quạn. Nhung ngay sinh của mẹ em trong giấy khai sinh của anh và chị em thì khác với ngày trong giấy khai sinh của mẹ giờ chưa biết phải làm sao. nếu không có gì trục trặc thì khi nào nhà em được phỏng vấn
PD: june9-2001