Xin Chúc Mừng Sinh Nhật bác MD Không biết đã bay chưa mà sao im re dậy ta ?
Nhân tiện chúc mừng luôn bạn SweetCandy