Chào cả nhà,
Lịch cấp visa tháng 02/2010 có sớm tại http://www.travel.state.gov/visa/frv...etin_4611.html

1st 01JUN04 01/06/2004
2A 01MAR06 01/03/2006
2B 01JAN02 01/01/2002
3rd 22MAY01 22/05/2001
4th 15NOV99 15/11/1999