Xin chào các anh chị!
Cho mình hỏi nếu 1 công dân Mỹ vừa mới bảo lãnh ba,mẹ qua Mỹ vậy người này có được phép đứng ra làm người đồng bảo trợ hay bảo trợ thêm trường hợp bảo lãnh mới không?