Hồ sơ của em gái mình có ngày ưu tiên 16/03/2000. Đã complete ngày 04/08/2010. HCM2002514498. Mà sao giờ này vẫn chua có thư PV, không biết có gì trục trặc không.
Nhờ các anh, chị check giùm, rất cảm ơn. Chúc mọi người vui, khỏe và nhiều may mắn.
Tigôn.