Hi
Sáng qua gia đình tôi pv bị bổ túc i864 bản chánh. Khi hồ sơ mở gia đình tôi 4 người.2 con tôi trên 21 nên không có làm i864, sau khi khiếu nại tại Lãnh Sự Quán thành công luật sư có làm i864 mới cho 4 người? {i864 khi hồ sơ mở của 2 vợ chồng tôi vẩn còn trong hồ sơ khi pv}vì thời gian ngắn quá i864 mới của 4 người ký song{trước pv 10 ngày} không kịp gởi bản chánh i864 nên fax về lảnh sự quán không chấp nhận
Cho tôi hỏi nếu tôi nộp i 864 bản chánh trước ngày hẹn{9/11/2010}có nên không?và khi bổ túc có nhận giấy hồng khộng
Xin cám ơn các anh chị em đọc và chia sẽ