Tại sao tôi phải mua bảo hiểm xe?

Nếu bạn làm chủ một chiếc xe, du lịch hoặc xe tải, xe của bạn cần phải có bảo hiểm. Bảo hiểm xe không chỉ bảo vệ bạn hay tài sản của bạn, mà còn bảo vệ khách đồng hành với bạn, trong trường hợp có tai nạn xe.

Bảo hiểm cũng là đòi hỏi bắt buộc của luật pháp ở đa số các tiểu bang Hoa Kỳ.


Các loại bảo hiểm xe thông dụng:

Bảo hiểm thương tích và tổn hại tài sản, một chiều: Bồi thường thương tích cho cá nhân ngồi trong xe khác, hay cho người đi bộ, và bồi thường tổn hại tài sản gây ra bởi xe của bạn.

Bảo hiểm hư hại do tai nạn:
Bồi thường tổn hại cho xe của bạn khi bạn bị tai nạn xe cộ. Bảo hiểm hư hại bao gồm: Bồi thường tổn hại cho xe của bạn trong trường hợp không phải do tai nạn gây ra (chẳng hạn trộm cắp hay phá hoại); Bồi thường tổn hại cho xe của bạn trong trường hợp đối phương không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm không đủ.

Bảo hiểm cho tài sản bị hư hại khi đối phương không có bảo hiểm hoặc bảo hiểm không đủ: Bồi thường cho tổn hại của chiếc xe hay tài sản trong trường hợp xe của bạn bị đụng mà người đụng không có bảo hiểm, hoặc bảo hiểm không đủ.

Bảo hiểm tử nạn hoặc tàn phế:
Bồi thường tử suất hay một số tiền nào đó, trong trường hợp bạn, hay người đồng hành, tử nạn hoặc bị thương nghiêm trọng bởi tai nạn.

Dịch vụ kéo xe và cho mướn xe: Bồi thường cho dịch vụ kéo xe hay mọi giúp đỡ trên đường nếu xe bị hư, đồng thời đưa xe khác cho bạn chạy trong thời gian xe bạn được sửa chữa.

Làm sao để tiết kiệm tiền bảo hiểm?

Giảm giá đa sản phẩm: Bạn có thể tiết kiệm tiền bảo hiểm nếu có trên một hợp đồng bảo hiểm. Chẳng hạn, nếu bạn có bảo hiểm Nhân Thọ hay bảo hiểm cho Chủ Nhà thì chi phí bảo hiểm Xe của bạn sẽ thấp hơn.

Giảm giá tùy theo nghề nghiệp và bằng cấp: Nếu bạn có bằng cấp hay đang làm một nghề thuộc nhóm giảm giá của hãng bảo hiểm, bạn sẽ có thể tiết kiệm thêm chi phí bảo hiểm. Chẳng hạn, nếu bạn có bằng “Bachelor of Science” (Cử Nhân Khoa Học) hay đang là nha sĩ hay giáo viên, bạn sẽ được giảm giá bảo hiểm.

Thông tin được cung cấp bởi Leo Trương - Hãng bảo hiểm Farmers