Sở Di Trú USCIS công bố bảng cước mới cho các loại đơn di trú, liệt kê trong Federal Register. Nếu không có gì thay đổi vào giờ chót, lệ phí mới sẽ bắt đầu áp dụng từ 12:01 sáng ngày 23/11/2010.

Theo công bố, lệ phí các loại đơn sẽ tăng trung bình từ 5% đến 27% tùy loại đơn sử dụng. Mức lệ phí mới do Sở Di Trú Hoa Kỳ ấn định và nộp đến quốc hội xét thông qua

Bảng tường trình Federal Register 8 CFR Parts 103, 204, 244, et. al. được hoàn tất hôm 11 tháng 6, 2010, với các lệ phí mới như sau (Bảng đơn cử 1 số đơn thường dùng):


Click vào để xem hình lớn hơn

Cũng theo bảng tường trình, số lượng đơn mà Sở Di Trú nhận được và duyệt xét là cực kỳ lớn, như:

- Đơn I-90: nhận 540,000 đơn / năm
- Đơn bảo lãnh financé I-129 F: nhận 54,200 đơn / năm
- Đơn bảo lãnh thân nhân I-130: nhận 690,520 / năm
- Đơn xin điều chỉnh tình trạng cư trú, xin thẻ xanh I-485: nhận 526,000 / năm
- Đơn xin thi quốc tịch N-400: 693,890 / năm

Với số lượng đơn quá lớn như thế, giải thích lý do tại sao hồ sơ xét duyệt quá lâu.

(theo Tầm nhìn)