Xin chào diễn đàn. Vui lòng kiểm tra giúp hồ sơ có số : Wac1090197592 của bà chị dâu mới đu7o5c chồng gửi hồ sơ bảo lãnh. Xin cảm ơn.