Monday, October 25, 2010

WASHINGTON (Reuters, L.A. Times) - Theo báo cáo của Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu, tỉ lệ thất nghiệp đã sụt giảm tại hầu hết các tiểu bang trong Tháng Chín. Báo cáo được công bố trước khi diễn ra những cuộc bầu cử và đầu Tháng Mười Một, với vấn đề việc làm sẽ được cử tri đặt nặng khi họ chọn lựa các thống đốc, các nhà lập pháp tiểu bang và liên bang.


Tỉ lệ thất nghiệp giảm so với tháng trước tại 23 tiểu bang và District of Columbia, và thấp hơn so với một năm trước tại 29 tiểu bang và thủ đô Washington.

Tuy nhiên, con số công nhân giảm bớt tại nhiều tiểu bang. Những việc làm ngoài nông nghiệp giảm tại 34 tiểu bang, với mức sụt giảm lớn nhất ố 63,500 công việc - tại California. Tiếp theo là New York, giảm 37,600 việc làm vào tháng trước.

Trong khi đó, chỉ có 16 tiểu bang gia tăng việc làm. Distict of Columbia, một thành phố không thuộc tiểu bang nào, có mức gia tăng lớn nhất là 16,500.

So sánh theo năm, Bộ Lao Ðộng nói việc làm gia tăng tại 32 tiểu bang và giảm bớt tại 18 tiểu bang.

Nevada một lần nữa lại có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất, không thay đổi so với Tháng Tám là 14.4%, với Michigan theo sau với tỉ lệ 13% và California đứng hàng thứ ba ở mức 12.4%.

North Dakota vẫn có tỉ lệ thấp nhất là 3.7%, tiếp theo là các tiểu bang láng giềng South Dakota, ở mức 4.4%, và Nebraska, ở mức 3.7%.

Tại California, các mất mát việc làm diễn ra trên khắp các ngành kỹ nghệ. Ngành xây dựng mất 13,300 việc làm, chế tạo mất 1,900, chính phủ cắt 37,300 công việc. Ngay cả khu vực dịch vụ y tế và giáo dục thường vững vàng cũng mất 13,600 công việc.

Tỉ lệ thất nghiệp tại quận Los Angeles là 12.6%, tăng từ tỉ lệ 12.2% một năm trước đây.

Tỉ lệ thất nghiệp của Quận Cam không thay đổi, ở mức 9.6%.

Tỉ lệ thất nghiệp trên toàn quốc đã ở mức trên 9% trong 17 tháng liên tiếp và cuộc suy thoái chính thức kết thúc vào Mùa Hè năm ngoái là vụ suy thoái kéo dài nhất kể từ Thế Chiến II.

Những lo ngại về việc làm có thể sẽ đè nặng lên các cử tri khi họ tiến vào các phòng đầu phiếu vào ngày 2 Tháng Mười Một.

Những lời khoa trương mạnh mẽ nhất về kinh tế được thấy trong những cuộc vận động bầu cử ở California, nền kinh tế được coi như lớn hàng thứ tám trên thế giới, với tỉ lệ thất nghiệp ở gần mức cao lịch sử là 12.4% kể từ Tháng Ba và tỉ lệ thất nghiệp ở trên mức 10% trong 20 tháng liên tiếp.

Ứng cử viên chức thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa, bà Meg Whitman, đã đề nghị cải thiện triển vọng việc làm qua những thay đổi về thuế. Bà chủ trương giảm thuế lợi nhuận cho các tiểu thương và nhà máy trong khi gia tăng các tín thuế dành cho việc nghiên cứu và phát triển.

Ứng cử viên của đảng Dân Chủ, cựu thống đốc và hiện là bộ trưởng tư pháp của California, ông Jerry Brown, muốn gia tăng số việc làm trong khu vực năng lượng sạch và thiết lập các khích lệ về thuế để thúc đẩy ngành chế tạo. (n.n.)