Những nhận định không đúng về đại học cộng đồng
* Vann Phan
(Viết theo collegeboard.com)


Khi nói tới đại học cộng đồng thì những nhận định không đúng, tức là những chuyện không có thật (myth), thường được lan truyền trong giới phụ huynh và sinh viên. Nhưng các bạn sinh viên phải nắm trong tay các dữ kiện thì mới có thể biết dược những điều như thế là đúng hay sai. Sau đây là những nhận định không đúng vẫn hay được nhắc tới nhất về đại học cộng đồng.



1. Không nên học đại học cộng đồng trừ phi bạn muốn kiếm một nghề: Sự thật thì các bạn có thể khởi đầu từ đại học cộng đồng rồi sau cùng muốn chọn nghề gì thì chọn. Rồi cũng giống như nhiều sinh viên đại học cộng đồng khác, sau khi tốt nghiệp đại học cộng đồng, bạn cứ việc chuyển trường lên một đại học bốn năm. Ít ai hiểu được rằng một trong số các lý do đại học cộng đồng được dựng nên là nhằm cung ứng cho sinh viên thuộc mọi trình độ và mọi hoàn cảnh một cách thế dễ dàng hơn để có thể lấy một văn bằng tại một college hoặc university hệ bốn năm.

2. Chả có ai ra hồn đi học đại học cộng đồng cả: Ồ! Không nên nói vậy khi bạn chưa biết hết. Rất nhiều nhân vật tăm tiếng và thành đạt cao từng xuất thân từ đại học cộng đồng mà ra. Sau đây là một danh sách ngắn các cựu sinh viên ngời sáng của đại học cộng đồng:

- Gwendolyn Brooks, thi sĩ đoạt giải Pulitzer.

- Eileen Collins, phi hành gia Cơ Quan Quản Trị Hàng Không và Không Gian Quốc Gia (NASA).

- Joyce Luther Kennard, thẩm phán Tối Cao Pháp Viện California.

- Jeanne Kirkpatrick, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc.

- Jim Lehrer, giám đốc điều hợp chương trình tin tức.

- Robert Moses, vũ sư và sáng lập viên vũ đoàn.

- Sam Shephard, nhà viết kịch đoạt giải Pulitzer.

- James Sinegal, tổng giám đốc điều hành công-ty Costco.

- Maxwell Taylor, đại tướng, chủ tịch Ủy Ban Tham Mưu Liên Quân Hoa Kỳ.

3. Ðại học cộng đồng chỉ là trường trung học cao cấp, vừa hỗn tạp vừa tự do: Xin chớ để cho chế độ ghi danh mở rộng tại đại học cộng đồng làm bạn hiểu sai lạc. Ðại học cộng đồng là một trường đại học, tức một college. Người ta trông đợi các sinh viên học hành bằng nỗ lực cao và với kết quả cao y như tại bất cứ trường đại học nào khác vậy. Sự thể sinh viên ở mọi hoàn cảnh, mọi lứa tuổi và thuộc mọi trình độ đều có thể đi học đại học cộng đồng không có nghĩa là sinh viên không cảm thấy bị thách thức, hoặc kiến thức của họ không được làm giàu thêm trên ghế nhà trường.

4.
Ðại học cộng đồng là chỗ dành cho sinh viên lớn tuổi và đang đi làm toàn thời gian: Các sinh viên tuổi từ 18 tới 24 luôn tạo thành khối sinh viên đa số trên khuôn viên đại học cộng đồng. Dĩ nhiên là đại học cộng đồng mang đặc tính uyển chuyển khiến cho nơi đây hấp dẫn nhiều đối với các sinh viên lớn tuổi hơn và đang đi làm, nhưng đặc tính uyển chuyển này cũng làm lợi cho các sinh viên trẻ nữa. Các bạn sinh viên có thể dự lớp vào ban đêm cũng như ban ngay, rồi bạn cũng có thể đi học bán thời gian hay toàn thời gian gì tùy ý.

5. Ði học đại học cộng đồng thì khó mà kiếm được tiền tài trợ học hành (financial aid): Cho dù học phí tại các trường đại học cộng đồng luôn luôn thấp hơn so vơi các trường đại học hệ bốn năm, tiền fiancial aid lúc nào cũng có sẵn. Tỷ dụ, tiền Federal Pell Grant từ liên bang được cấp không hạn chế cho bất cứ sinh viên nào theo học tại các trường đại học mà phẩm chất giảng huấn đã được công nhận, dù đó là đại học hai năm hay đại học bốn năm. Ngay cả khi theo học bán thời gian tại một đại học cộng đồng, bạn cũng còn có thể lãnh tiền tài trợ học hành nữa, chỉ có nó không được nhiều bằng khi bạn đi học toàn thời gian mà thôi.

6. Chuyển trường từ đại học cộng đồng lên đại học hệ bốn năm coi bộ khó: Không có gì khó hết khi sinh viên đại học cộng đồng thường xuyên tham khảo ý kiến của vị cố vấn học vụ trong trường để có thể đi đúng hướng (stay on track). Ðiều cần thiết là bạn phải bảo đảm việc lấy đúng các lớp học (tức học khóa, course) có khả năng chuẩn bị cho môn ngành chính của bạn tại một trường đại học hệ bốn năm. Vả lại, một trong các sứ mệnh của trường đại học cộng đồng là giúp đỡ và chuẩn bị cho sinh viên từ hệ đại học hai năm chuyển trường một cách êm thắm lên hệ đại học bốn năm.

7. Các đại học bốn năm đâu có chấp nhận các tín chỉ của đại học cộng đồng: Luôn có thỏa thuận chấp nhận tín chỉ từ một trường đại học cộng đồng chuyển qua một đại học hệ bốn năm ở địa phương. Hơn nữa, các trường này thường liệt kê, trên giấy trắng mực đen, học khóa (course) nào tại đại học cộng đồng có giá trị tương đương với học khóa nào tại đại học bốn năm. Nếu các bạn sinh viên biết tính toán kỹ lưỡng một chút thì coi như tất cả các tín chỉ của mình từ đại học cộng đồng sẽ được chuyển lên đại học bốn năm êm xuôi.

8. Sau khi học đại học cộng đồng ra, sợ e khó theo nổi đại học bốn năm, hay nói cách khác là học đại học cộng đồng thì sinh viên sẽ “dở” đi: Các cuộc nghiên cứu cho thấy các sinh viên từ đại học cộng đồng chuyển lên đại học hệ bốn năm đạt điểm số trung bình tương đương, nếu không là khá hơn, các sinh viên khởi sự việc học tại các trường đại học thuần túy bốn năm. Dĩ nhiên là một số sinh viên đại học cộng đồng vẫn phải trải qua “cú sốc chuyển trường” vì “lạ nước lạ cái,” thường được phản ảnh qua tình trạng bị tụt mất khoảng 1/2 điểm GPA trong học kỳ đầu tiên tại một đại học bốn năm. Cái này đâu phải là chuyện lạ, và sau đó thì cũng chưa biết ai sẽ hơn ai! Ðó là chưa nói tới chuyện tại các đại học bốn năm không thiếu gì chuyên viên dạy kèm dành cho các sinh viên nào còn cần tới họ.

9. Sinh viên đại học cộng đồng ưa bỏ cuộc nửa chừng: Có thể là mọi người từng nghe rằng từ 40 đến 50 phần trăm sinh viên các trường đại học cộng đồng bỏ học nửa chừng trong vòng một năm sau khi họ bắt đầu đi học. Tuy thế, nguồn truy cứu này không đúng ở chỗ nó không tính đến số sinh viên rời trường này để qua trường khác vì lý do này hay lý do nọ. Vả lại, dù học ở trường loại nào thì cũng vẫn có những sinh viên phá ngang tùy hoàn cảnh của từng sinh viên.

10.
Trường đại học cộng đồng nào cũng chỉ có vậy thôi: Trên toàn cõi liên bang Hoa Kỳ, hiện có hơn 1,200 trường đại học cộng đồng khác nhau. Các trường này khác biệt nhau về kích cỡ, về số học khóa (lớp) được giảng dạy, về các dịch vụ yểm trợ sinh viên, về đời sống trong khuôn viên đại học, về cơ chế quản trị sinh viên, và về ban giảng huấn.