xin các anh chị giúp dùm em với , em đang chuẩn bị làm hồ sơ bảo lãnh cho chồng em, nhưng em có thắc mắc là phai nộp bản G-325 của em và chồng em (có chữ ký va tên họ), cộng với bằng quốc tịch và hộ chiếu (bản copy có cần công chứng hay không ), vi la lần đầu làm nên em không biết phải bắt đầu từ đâu , cần làm những gì ? xin các anh, chi đi trước giúp giùm em với , em xin cám ơn các anh, chị nhiều lắm