Trong tờ giấy của Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia gửi về cho gia đình em ngày 21/8/2005 có 1 đoạn mà em không hiểu , xin giải thích dùm :

Số thị thực hiện chưa có cho bạn để sử dụng. Bạn sẽ được thông báo khi có xét duyệt thêm. Lí do việc trì hoãn này là do có quá nhiều đương đơn so với số thị thực hiện có theo giới hạn của luật định. Với 1 số nhóm thị thực, như mẫu F3 hoặc F4, việc trì hoãn này thường kéo dài đến nhiều năm.Nếu bạn muốn biết được ngày ưu tiên hiện có để xét duyệt , bạn có thể gọi điện đến văn phòng thị thực Bộ ngoại giao . Chúng tôi không dự báo trước được là khi nào mới có kết quả xét duyệt visa để báo cho bạn biết trước

CASE NUMBER : HCM 2005731024
Nhóm ưu tiên : F4
Ngày ưu tiên : 25/4/2002