Kính nhờ các anh chị trong diễn đàn xuatnhapcanh.com xem giúp hồ sơ của tôi đã complete chưa (đóng 400 USD ngày 21/12/20009 và chỉnh sửa mẫu I 864 ngày 24/12/2009) số hồ sơ HCM 2005665089, chân thành cám ơn và chúc sức khỏe.