Địa chỉ 40 Nguyễn Văn Trỗi,
Phường 15, Quận Phú Nhuận ,
Ho Chi Minh City
Telephone 8445306-8449854
Fax 8440157