Chào anh chị!
Anh chị cho em hỏi ngày complete của nhà em là bao nhiêu? và khi nào có giấy phỏng vấn nha! Mã hồ sơ là HCM2008614108.
Thank you.