nhờ mọi người dịch dùm em cái bảng này với
ko có ảnh trực tiếp, chụp bằng screen của máy nên mọi người thông cảm, dịch dùm mình

Tks all :)