Xin chào các thành viên trong diễn đàn, hiện tại chúng tôi đang làm giấy tờ để chuẩn bị đi Mỹ theo diện IR5. Chúng tôi muốn biết thông tin về ngày chúng tôi được gọi phỏng vấn.Vì vậy, chúng tôi xin nhờ diễn đàn cho tôi biết thông tin ngày phỏng vấn của 2 hồ sơ sau:

HCM 2010575057
HCM 2010575059
WAC 1008410575
WAC 1008410576

Xin chân thành cám ơn!