xin chào XNC,tôi có số hồ sơ : HCM 2009687120, trong tờ khai DS 3032, có phần khai địa chỉ của người được bảo lãnh, tôi nên khai địa chỉ hộ khẩu hay đĩa chỉ tôi đang tạm trú đã lâu ? địa chỉ tạm trú chưa có thông báo cho NVC.xin ACE XNC giúp đỡ. cảm ơn.