e vừa tốt nghiệp lớp 12 ở VN , mới chỉ có giấy chứng nhận tạm thời !
vậy xin hỏi e có thề đăng kí học ở trường đại học ở Mỹ k ? Có được trợ giúp về tài chính k ?
Xin hỏi những ai ở bên đó là : hiện nay e nên đi theo ngành nào ? ngành nào ở bên đó có triển vọng ạ ?
và nghe cũng có nghe nói ở bên đó 1 năm rồi xin đi học chi phí sẽ giảm ? điều này đúng hay sai ?
Tại houston , texas thì có những trường đại học nào e có thể theo học [ có sự trợ giúp tiền của chính phủ ] .