do tìm vài mà k thấy topic của mình nên em đã mở thêm topic .mong các anh ,chị thông cảm nha ..nhờ các anh ,chị check giùm em ,SRC 0120951286 ,f4