Trước tiên em chào BQT và anh chị em trong diễn đàn
đây là lần đầu tiên em thăm da diễn đàn nếu có gì không đúng em mong BQT và anh chị trong diễn đàng bỏ qua.Cho em hỏi HS diện F3 của em đang trong quá trình ở đâu ạ.

Case Number:HCM2005542005

PA name:TRAN,QUY NGOC

Preference Category: F3 – MARRIED SONS & DAUGHTERS OF U.S CITIZENS

Your Priority date:14JUN2002

Foreign State Chargeability:VIETNAM

Open date 26/05/10