Receipt Number: WAC-05-103-54035
Priority Date: February 25, 2005
Notice Date: February 27, 2009
NVC Case Number: HCM2009568086
Xin chào anh chị, tôi đã gửi hồ sơ cho NVC vào ngày 10/11 (Nov. 10th), anh chị vui lòng kiểm tra giúp tôi xem hồ sơ đã completed chưa ? Cảm ơn anh chị nhiều.