Xin chào ACE, e mới tham gia diễn đàn lần đầu, e có 1 vài thắc mắc nhỏ xin ACE giải thích cho e hiểu (càng nhanh càng tốt) :
_Đầu tháng 12/2010, ba e có nhận được thư từ NVC gửi, HCM2005758078, diện F4, mã thư DS-3032, thư gửi từ NVC yêu cầu ba e xác nhận người đại diện và ba e đã gọi cho bác e bên Mỹ, bác e kêu ba e ghi người đại diện là bác e và gửi thư đến Lãnh Sự Quán Mỹ tại Việt Nam. Theo ACE, ba e phải gửi thư đến NVC hay Lãnh Sự Quán Mỹ tại Việt Nam. Mong được sự giúp đỡ sớm nhất từ ACE. Thanks.