Xin chào ban diễn đàn xuất nhập cảnh,

Tôi là thành viên mới của diễn đàn, tôi được bạn bè giới thiệu vào trang web này để nhờ giúp đỡ. Xin ban diễn đàn giúp tôi xem tình trạng hồ sơ gia đình tôi đến đâu.

Số case number cuả gia đình tôi là:

HCM1999849011, PD: 1/August/1999

Xin chân thành cảm ơn ban diễn đàn.