Kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, 2010 trao quyền kiểm sóat Hạ viện cho đảng Cộng Hòa đã buộc chính phủ Obama phải chiều theo một số yêu sách của đa số cử tri như giảm gánh nợ quốc gia, cắt giảm chi tiêu, thu hẹp chính quyền Liên Bang, gia hạn chính sách giảm thuế của chính quyền Bush trước đó, cắt giảm ngân sách Liên Bang là các ưu tiên hàng đầu.

Ủy Ban Ngân Sách do Tổng thống Obama thành lập vừa đưa ra một báo cáo mang tên “The Moment of Truth,” đề nghị biện pháp cắt giảm chi tiêu dài hạn táo bạo, mà đích nhắm của chính sách “thắt lưng buộc bụng” này lại là lợi tức của tập thể người cao niên.

Tại sao những người hầu như hoàn toàn sống nhờ vào nguồn trợ cấp ít ỏi này lại bị làm các “con dê tế thần” của “The Moment of Truth?”

Thâm lạm ngân sách khổng lồ $13.9 trillion sẽ phải cắt giảm được $4 trillion (1 trillion là 1 ngàn tỉ) trong thập niên tới. Nếu thực hiện được điều này thì tới năm 2035 thâm thủng ngân sách 9% GDP sẽ xóa sạch, và gánh nợ quốc gia giảm từ 62% GDP xuống 40% GDP.

[img]

Ngân sách dự trù cho Medicare năm 2011 là $489.3 tỷ, cho Medicaid là $264.5 tỷ, và với đà gia tăng 7% mỗi năm thì tới năm 2020 các ngân khỏan này sẽ lên tới $1,038 tỷ và $458 tỷ. Đó là lý do Medicare và Medicaid trở thành đích ngắm của cắt giảm ngân sách và giảm nợ.

Dưới đây là nét chính các đề nghị của Ủy Ban Ngân Sách do TT Obama thành lập:

1. Tăng tuổi hưu: Sau năm 67 tuổi, thì cứ 2 năm tuổi hưu tăng thêm 1 tháng. Tuổi hưu toàn phần sẽ lên tới 68 tuổi vào năm 2050 và 69 tuổi vào năm 2075. Tuổi hưu non (early retirement) sẽ tăng dần theo thời biểu này cho tới 64 tuổi. (Hiện nay tuổi được lĩnh tiền hưu toàn phần là 65, ai sinh sau năm 1938 thì cứ mỗi năm tuổi hưu tòan phần tăng 2 tháng cho đến khi tới 67 tuổi thì đứng lại. Và tuổi hưu non hiện nay là 62)

2. Hạ thấp mức gia tăng theo lạm phát (COLA: cost-of-living adjustment) cho tiều hưu và tiền SSI.

3. Giảm quyền lợi dành cho người có lợi tức cao nhưng sẽ ấn định lợi tức tối thiểu dành cho người về hưu nghèo.

4. Tăng dần ngưỡng (threshold) thuế An Sinh Xã Hội đánh trên lương bổng.

5. Cho phép ta lựa chọn cách lĩnh hưu non bằng cách lĩnh trước một nửa và phần còn lại lĩnh sau.

Cắt giảm chi phí dành cho Medicare , Medicaid và Lợi tức An Sinh Xã Hội chỉ là một phần trong nhiều kinh phí khác được Ủy Ban Ngân Sách đề nghị cắt:

Quốc Phòng: “Đóng băng” (freeze) lương bổng trong 3 năm tới đối với các nhân viên không chiến đấu, Tăng gấp đôi dự phóng cắt giảm hợp đồng quốc phòng. Giảm số căn cứ quân sự ở nuớc ngòai xuống còn một phần ba, cắt chi phí về yểm trợ căn cứ quân sự chuyển con em binh sĩ về các trường học đia phương.

Nhân Viên Liên Bang: Cắt giảm 15% ngân sách Quốc Hội và tòa Bạch Ốc, đóng băng tiền trợ cấp dành cho các cơ quan không thuộc quốc phòng trong 3 năm, cắt 10% lực lượng nhân viên Liên Bang , hủy bỏ 250,000 nhân viên hợp đồng không thuộc ngành quốc phòng và trợ cấp cho các chương trình không gian dân sự.

Earmarks: Hủy bỏ mọi ngân khỏan riêng do các tiểu bang xin.

Hàng không: Chấm dứt các ngân khoản trợ cấp cho các phi cảng trung tâm dân sự (Hub).

Cắt ngân khoản trợ cấp dành cho các cơ quan truyền thanh-truyền hình công cộng.

Bảo hiểm y tế: Giới hạn gia tăng phí tổn của Medicare và Medicaid không quá 1% tỉ lệ tăng trưởng kinh tế.

Thay thế bảo hiểm y tế dành cho nhân viên Liên Bang bằng hệ thống Voucher.

Đa số nhà lập pháp nghĩ rằng các đề nghị của Ủy Ban Ngân Sách sẽ được lưỡng viện thông qua vì thành phần lưỡng đảng của nó (chủ tịch đoàn của ủy ban này gồm 2 Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ và 2 Dân Biểu Cộng Hòa) nhưng ngày Thứ Sáu, 3 tháng 12, bản báo cáo này chỉ được 11 phiếu thuận trên 18 phiếu nghĩa là thiếu 3 phiếu của Ủy Ban.

Hà Ngọc Cư (riêng cho Người Việt)

Tác giả Hà Ngọc Cư hiện là Giám đốc điều hành cơ quan CISS chuyên lo về di dân và tị nạn, văn phòng tại: 2701 Fannin, Suite # 100-107, Houston, TX 77002. ÐT: (713) 651-0371. Fax: (713) 715-5801.