HCM2003664006 - F4 - PD 21MAY2001

Xin chào ban quản trị diễn đàn.
Hồ sơ của tôi đã làm xong gởi cho NBL để nộp chung I864+DS230+civil documents.
Tất cả gửi cho NVC vào ngày 12/11/2010.

Nhờ diễn đàn check giùm tình trang hồ sơ.
Xin cảm ơn các anh chị.