Những giấy tờ cần nộp cho diện visa EB-2 NIW là:

- Mẫu đơn I-140.

- Mẫu ETA-750B

- Giấy tờ chứng minh người được thừa hưởng có bằng cấp cao (như Cao học (Phó tiến sĩ) hay tiến sĩ) hay có năng khiếu đặc biệt trong các lãnh vực Khoa học, Nghệ thuật và Kinh doanh. Nếu người được thừa hưởng có bằng cử nhân thì phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm.

- Thư soạn bởi một luật sư di trú có kinh nghiệm.

- Thư giới thiệu viết bởi những thành viên hay những chuyên gia nổi tiếng trong lãnh vực của bạn, như các tổ chức quốc gia hay quốc tế quan trọng, được công nhận hay các cơ quan chính phủ.

Thư có thể đến từ ban quản trị cấp cao của công ty sẽ sử dụng bạn, của công ty hiện tại và của những công ty trước của bạn. Thư nên viết bởi những người chưa làm việc chung với bạn nhưng biết đến những thành quả của bạn để có nhiều sức thuyết phục hơn những thư viết bởi những người biết nhiều về bạn. Thư nên nói rõ tại sao họ quen với công việc của bạn.

Những thư đó phải nói đến những khả năng và thành tựu của bạn cũng như sự quan trọng của công việc của bạn đối với lợi ích quốc gia. Những thư đó phải khai rằng bạn đã có những đóng góp quan trọng cho lãnh vực của bạn và đã được công nhận ở một mức độ nào đó. Mặc dù bạn không bắt buộc phải có thư giới thiệu của người chủ hiện tại, nhưng bạn nên có thư đó nếu họ bằng lòng cấp cho bạn.

Mặc dù không có qui định nào về số thư tối thiểu hay tối đa cần có, bạn nên có từ 5 đến 7 lá thư. Thư càng thuyết phục thì càng tốt.

Những thư giới thiệu đó nên đặt ngay dưới mẫu I-140 để tránh cho người xét đơn phải mất thời gian tìm kiếm những thư đó bằng cách vất vả moi trong đống những bài viết có tính cách lý thuyết, những bài nghiên cứu, những bản bảo cáo tổng quát, v.v… vốn chỉ thêm được chút ít sức thuyết phục trong vấn đề giúp bạn chứng minh những thành tựu có lợi ích quốc gia của bạn. Điều này cũng tránh cho bạn bị yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) sẽ xét những thư giới thiệu đó và sự đáng tin của những người viết thư đó để xem họ đủ tư cách đánh giá bạn hay không.

Kèm theo những thư giới thiệu đó, bạn nên nộp trên một trang giấy rời danh sách của những người viết thư giới thiệu cho bạn trong đó có tên họ, chức vụ và cơ quan làm việc của họ. Bạn cũng nên kèm theo những bài báo nói về danh tiếng nghề nghiệp của họ.

- Tờ tuyên thệ của những người hay những tổ chức có tên tuổi, có uy tín và có uy thế. Thí dụ, những tờ tuyên thệ của những nhà khoa học hay những người đại diện hàng đầu hay của những tổ chức kết hợp với loại nghiên cứu sẽ theo đuổi sẽ giúp ích cho đơn xin nộp bởi một nhà khoa học.

- Giấy tờ về những thành tựu trong quá khứ, giấy tờ chứng minh rằng bạn đã tạo công ăn việc làm, đã làm gia tăng hàng xuất cảnh, đã làm tăng năng xuất của một cơ sở kinh doanh hay đã giúp cải thiện kinh tế.

- Giấy tờ trong quá khứ chứng minh sự hình thành của những lợi ích mà bạn sẽ mang lại cho lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Bạn phải chứng minh rằng, trong một vài khả năng, khả năng phục vụ lợi ích quốc gia của bạn cao hơn đa số các người đồng nghiệp nhiều. Bạn phải chứng minh ở một mức độ nào đó ảnh hưởng của bạn trong lãnh vực việc làm nói chung.

- Nếu bạn nộp đơn thông qua người chủ, bạn cần có thư của người chủ đó khai ủng hộ đơn xin của bạn.

- Chứng minh rằng lợi ích quốc gia sẽ bị ảnh hưởng bất lợi nếu bạn bị buộc phải xin chứng chỉ lao động. Giấy tờ chứng minh rằng việc không cho một người chủ thuê mướn bạn vì phải đăng công việc mà bạn muốn xin cho những người công nhân Mỹ biết đi ngược lại lợi ích quốc gia.

Mục đích của chứng chỉ lao động là để bảo vệ công việc và cơ hội việc làm của những người công nhân Mỹ có cùng tiêu chuẩn tối thiểu với bạn trong lợi ích quốc gia. Người làm đơn I-140 (bán thân bạn hay người chủ) phải chứng minh rằng bạn phục vụ cho lợi ích quốc gia cao hơn người công nhân Mỹ có cùng tiêu chuẩn tối thiểu nhiều.

- Không nên nộp những giấy tờ chứng minh rằng nhân công thiếu hụt trong ngành chuyên nghiệp của bạn vì chúng bị loại khỏi điều kiện xin miễn giấy nhận việc và chứng chỉ lao động trong đơn xin diện NIW.

- Giấy tờ chứng minh tối thiểu hai năm kinh nghiệm trong lãnh vực mà bạn sẽ mang lại lợi ích cho Hoa Kỳ. USCIS sẽ xét vấn đề này một cách kỹ lưỡng để quyết định xem bạn có cam kết nghiêm chỉnh tham gia vào hoạt động làm tăng lợi ích quốc gia hay không.

- Giấy tờ chứng minh vai trò quan trọng của bạn trong công việc và bạn không phải chỉ là một phần tử nhỏ góp phần vào công việc.

- Giấy tờ chứng minh rằng những lợi ích mà công việc của bạn sẽ đem lại có tầm vóc quốc gia. Mặc dù công việc của bạn có thể giới hạn ở một vùng địa lý nào đó, nhưng nó sẽ mang lại lợi ích cho hơn một vùng trong nước. Ngoài ra, nó không có ảnh hưởng xấu cho các vùng khác trong nước.

- Giấy tờ chứng minh rằng công việc của bạn nằm trong lãnh vực có giá trị thực chất lớn và quan trọng cho lợi ích quốc gia.

- Nếu bạn có bằng sáng chế hay có trách nhiệm cho một cuộc phát minh nào đó thì phạn phải chứng minh rằng cuộc phát minh đó phục vụ cho lợi ích quốc gia. Nếu không thì bạn đừng nộp giấy tờ vì nó không thích hợp với đơn xin.

- Tất cả những sách báo xuất bản, những đoạn trích dẫn trong sách báo, những bản tóm tắt, hay thư mời dự hội nghị, nếu có.

- Lý lịch cá nhân.

Xác suất của bạn được chấp thuận trong diện NIW không phải chỉ dựa trên lý lịch cá nhân và quá trình đào tạo. Bạn phải xem xét tất cả phần cấu thành của đơn xin để quyết định xác suất được chấp thuận.

- Chi tiết về sự tài trợ những dự án nghiên cứu hay trợ cấp, nếu có.

- Thư xin in lại sách báo của bạn, nếu có.

- Giấy tờ chứng minh những tặng thưởng hay bằng danh dự mà bạn đã nhận được, nếu có.

- Những bài chỉ trích viết bởi những nhà phê bình hay trọng tài của những tạp chí nghiên cứu về bài đăng của bạn, nếu có.

- Giấy tờ chứng minh bạn là thành viên của những hội đoàn chuyên nghiệp, nếu có.

Nộp những giấy tờ nêu ở trên chỉ giúp cho hồ sơ được duyệt xét và không có gì bảo đảm rằng đơn sẽ được chấp thuận. Ngoài ra, những lợi ích do công việc của bạn mang lại phải rõ ràng theo lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.

Thời gian gần đây, USCIS thường yêu cầu bổ sung giấy tờ giải thích đương đơn chỉ huy dự án hay là một thành viên tối quan trọng như thế nào. Những thư yêu cầu bổ sung ghi rõ rằng đương đơn có thể chứng minh điều này bằng “những giấy tờ tài trợ do các cơ quan chính phủ hay tổ chức khoa học quan trọng cấp chứng minh rằng đương đơn được liệt kê như nhà nghiên cứu chính”. USCIS có lý khi cho rằng người nộp đơn diện NIW giữ một vai trò tối quan trọng. Đòi hỏi người đó chỉ huy hay là nhà nghiên cứu chính vuợt xa những gì mọi người mong đợi ở đương đơn diện NIW vì địa vị đó ít khi được ban cho ai không phải là công dân hay thường trú nhân Hoa Kỳ.

Một vài thư yêu cầu bổ sung yêu cầu nộp giấy tờ chứng minh rằng bạn đã được “ca ngợi một cách quan trọng”. “Được ca ngợi một cách quan trọng” không phải là điều kiệu của diện NIW và không thể là phương tiện duy nhất để chứng minh tầm quan trọng của khả năng và trách nhiệm của bạn. “Được ca ngợi một cách quan trọng” đòi hỏi nơi những đương đơn diện EB1 “Aliens of Extraordinary Ability” (tạm dịch là “Những người có khả năng xuất chúng” trong khi đơn xin diện NIW thuộc diện EB2.

Bài này được viết theo bài nhan đề “Documents for National Interest Waiver (NIW) Petition” của Immihelp ở trang http://www.immihelp.com/greencard/em...ocuments.html#.


Nguồn: Hùng Việt Blog