ACE nào tư vấn dùm. tôi định đi hãng máy bay Delta từ VN transit ở Nhật rồi bay thẳng đáp trực tiếp ở phi trường Portland nhưng không biết ở portland có làm thủ tục nhập cư không. ACE nào có đi theo đường này rồi xin cho chút kinh nghiệm .