Dưới đây là danh sách các ngày nghỉ lễ chính thức của Đại sứ quán Mỹ. Những ngày này được quy định trong điều khoản 3 FAM 2336 về những ngày nghỉ lễ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Điều 73 về những ngày nghỉ của Luật Lao động Việt Nam.


Năm mới ( nghỉ bù ):
3/1, thứ 2
A/V

Sinh nhật Martin Luther King :
17/1, thứ 2
A

Tết nguyên đán :
2 --> 7/2, thứ 2 -> thứ 4
V

Ngày Tổng thống :
21/2, thứ 2
A

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương :
12/4, thứ 3
V

Ngày chiến thắng :
2/5, thứ 2
V

Ngày Quốc tế Lao Động :
3/5, thứ 3
V

Ngày tưởng niệm :
30/5, thứ 2
A

Quốc khánh Mĩ :
4/7, thứ 2
A

Quốc khánh Việt Nam :
2/9, thứ 6
V

Ngày Lao Động :
5/9, thứ 2
A

Ngày Columbus :
10/10, thứ 2
A

Ngày cựu chiến binh :
11/11, thứ 6
A

Lễ Tạ ơn :
24/11, thứ 5
A

Giáng sinh (nghỉ bù ) :
26/12, thứ 2
A

A= Ngày lễ của Mỹ
V= Ngày lễ của Việt Nam

http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/holidays.html