Trường hợp của gia đình có gọi vào uscis mà được trả lời như vậy thì gia đình yên tâm chờ họ gửi giấy về đi nhé, vì gia đình đã thông báo địa chỉ mới cho uscis rồi.

Chúc thành công !