xin các bạn xem giúp hồ sơ F4 HCM2009747096 có ngày ưu tiên là 5/01/2001 và hồ sơ F4 HCM2009747053 có ngày ưu tiên là ngày 5/01/2001.xin cảm ơn các bạn rất nhiều. chúc các bạn thành công.