Anh chị check giùm em HS F4 HCM2005741004 nha.Thanks anh chị rất nhiều:)