Ưu tiên : F2B
HCM2010666139
Priority Date: 15FEB2010
Ngày thông báo: June 21, 2010

Xin vui lòng kiểm tra giúp em hồ sơ đã giải quyết tới năm nào rồi ? Sao em nghe người nhà nói là tháng 12 này đang giải quyết năm 2005, nhưng tại sao tháng 1/2011 lại sẽ giải quyết năm 2003 ? Trường hợp này là sao, em không hiểu, xin kiểm tra giúp em.

Chân thành cám ơn !