Cách đây 2 năm Hồ sơ F4 của Mẹ mình HCM2005863243 đã gọi phỏng vấn và mình bị rớt lại vì trên 21tuổi. Sau khi tham gia Diễn đàn XNC mình biết đến luật CSPA và mình tính lại thử thì mình phát hiện lúc đó tuổi CSPA của mình là 18 tuổi 6tháng. Mình buồn lắm! Hiện giờ Ba Mẹ mình đã định cư ở Mĩ 2 năm rồi. Mọi người hãy trả lời giúp mình:
- Mình có khiếu nại được không?
- Mình có khiếu nại xin chuyển hồ sơ của mình lên thành F2A được không và như thế nào?
Hiện giờ hồ sơ F2B của mình có ngày ưu tiên là 28/8/2008, và ngày chấp thuận là 5/11/2009.

Thân chào mọi người!