Cho mình hỏi giấy cam kết nghĩa vụ quân sự mà LSQ gửi về nghĩa là sao, có khi nào khi qua đó bắt buộc phải đi nghĩa vụ quân sự không. Gia đình mình đang rất lo lắng về điều này. Cho mình hỏi thêm tìm kiếm việc làm ở Mỹ tại thời điểm này có dễ hay không do hiện tại ở Mỹ lượng người thất nghiệp khá nhiều. Mình xin cảm ơn.