Custom Search
kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: Cách tính tuổi khiếu nại CSPA

 1. #1
  Cựu Ban điều hành
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Tuổi
  30
  Bài gởi
  35

  hotstar Cách tính tuổi khiếu nại CSPA

  Cháu xin chia sẻ cách tính tuổi khiếu nại CSPA.

  Chúng ta cần có các thông tin sau (từ mục (1) đến mục (4)):
  1- Ngày ưu tiên (Priority date): Có trong I-797 và trong thư của NVC gởi báo Case Number (HCMXXXXXX...), đây là ngày nộp đơn I-130.
  2 - Ngày chấp thuận (Approval date): Ngày chấp thuận này có trong thông báo I-130. Nếu không có mẫu I-130, có thể lấy ngày thông báo (Notice date) của I-797 thông báo chấp thuận I-130 làm ngày chấp thuận (mẫu I-797 này có chữ Approval Notice trong ô Notice type). Trong trường hợp khác có thể vào website của USCIS theo link dưới đây, nhập Receipt Number để lấy ngày Approval Notice (số receipt bắt đầu bằng 3 ký tự chữ, sau đó là 10 ký tự số. VD: WAC-02-167-53884). Vào website dưới đây, nhập số receipt (WAC0216753884) đã ví dụ vào ô “Enter your receipt number” (lưu ý không nhập các gạch ngang trong chuỗi số) => Nhấn “Check status” sẽ được ngày gởi thông báo chấp thuận là 02/05/2005
  https://egov.uscis.gov/cris/Dashboard/CaseStatus.do
  3 - Ngày Visa đáo hạn (Date visa became available): Ngày này được National Visa Center thông báo vào khoảng ngày 10 hằng tháng (là ngày 11 ở VN). Để xem vào website sau: http://www.travel.state.gov/visa/frv...etin_1360.html
  Nhấn chọn “This month's visa bulletin” để xem lịch visa của tháng hiện hành và nhấn chọn “Upcoming month's visa bulletin” để xem lịch visa của tháng sắp đến tiếp theo (nếu có). Sau khi nhấn chọn, tìm bảng đầu tiên có cột đầu tiên là “Family” sẽ ghi các diện bảo lãnh (F1, F2A, F2B, F3 và F4). Cột kế tiếp có ghi “All Charge- ability Areas Except Those Listed” sẽ ghi các ngày/tháng/năm tương ứng với ngày/tháng/năm của ngày ưu tiên hồ sơ (priority date) được xét cấp visa.
  4 - Ngày/tháng/năm sinh (Alien’s Date of birth) của người cần khiếu nại CSPA

  5 - Thời gian trì hoãn (Length of time petition pending): Thời gian này được tính như sau:
  + 5a) Ngày chấp thuận (Approval date) trừ cho ngày ưu tiên (Priority Date) = Ngày/tháng/năm được cộng thêm do thời gian trì hoãn theo đạo luật Child Status Protection Act (CSPA)
  Mục (2) – Mục (1)
  + 5b) Ngoài ra còn được cộng thêm 45 ngày chiếu theo Điều 424 của Đạo luật Patriot Act
  Vậy thời gian trì hoãn (Length of time petition pending) = Mục (5a) + Mục (5b)
  6 - Tuổi của người khiếu nại CSPA (Age of alien on date visa became available) chỉ được tính đến ngày đáo hạn xét Visa của ngày ưu tiên hồ sơ đó. Có nghĩa là đến ngày visa became available thì tuổi của người CSPA được khóa lại (lock).
  Date visa became available - Alien’s Date of birth = Age of alien on date visa became available
  Mục (3) – Mục (4)

  7 - Tuổi để khiếu nại CSPA (Date of CSPA purpose) là tuổi sau khi được khóa vào ngày xét cấp visa trừ đi thời gian trì hoãn theo đạo luật.
  Age of alien on date visa became available - Length of time petition pending = Date of CSPA purpose
  Mục (6) – Mục (5)

  8 – Trong trường hợp hồ sơ chưa đến ngày xét đáo hạn Visa (Date visa became available) mà cần tính thời điểm quá tuổi để dự đoán xem có đủ khả năng khiếu nại CSPA hay không. Ta tính như sau:
  Thời gian trì hoãn (Length of time petition pending) + Ngày/tháng/năm sinh (Alien’s Date of birth) của người cần khiếu nại CSPA + 21 năm = Thời điểm quá tuổi (date out of CSPA purpose)
  Mục (5) + Mục (4) + 21 năm

  Mong rằng những trình bày trên sẽ giúp được ít nhiều cho việc khiếu nại CSPA. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của các cô chú, các anh chị.

 2. #2
  Cựu Ban điều hành
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Tuổi
  30
  Bài gởi
  35

  Post Ðề: Cách tính tuổi khiếu nại CSPA

  Để hiểu rõ cụ thể hơn các tính tuổi CSPA. Vân xin có 4 ví dụ tính tuổi CSPA cho 2 trường hợp. Qua các ví dụ của 2 trường hợp sẽ giúp trong cách tính tuổi CSPA mà Vân đã trình bày ở bài phía trên dễ hiểu hơn.

  A – Trường hợp 1: Tính tuổi khiếu nại theo mục (7) của phần mà Vân đã trình bày ở bài phía trên đây.
  Thông tin chúng ta cần có:
  - Ngày ưu tiên (priority date)(mục 1)
  - Ngày chấp thuận (approval date hay approval notice date) (mục 2)
  - Ngày đáo hạn xét Visa (date visa became available) (mục 3)
  - Tuổi của người cần khiếu nại CSPA (alien’s date of birth) (mục 4)
  Thông tin cần tìm: Xem còn đủ tuổi khiếu nại CSPA hay không?

  VD 1: Hồ sơ F3. Case Number: HCM2003 783 158
  - Ngày ưu tiên (mục 1): 18/12/2000
  - Ngày thông báo chấp thuận (mục 2): 25/09/2003,
  - Ngày đáo hạn Visa (mục 3): 01/10/2009.
  - Ngày sinh của người cần khiếu nại CSPA (mục 4): 01/07/1986
  + Cách tính thời gian trì hoãn như sau (mục 5):
  (mục 5) = [(mục 2) - (mục 1)] + 45 ngày
  = [(25/09/2003) - (18/12/2000)] + 15 ngày/ 01 tháng
  (mục 5) = 21 ngày/ 10 tháng/ 02 năm*
  + Tuổi của người khiếu nại CSPA (mục 6)
  (mục 6) = (mục 3) - (mục 4)
  = (01/10/2009) - (01/07/1986)
  (mục 6) = 00 ngày/ 03 tháng/ 23 năm*
  ++ Tuổi để khiếu nại CSPA (mục 7)
  (mục 7) = (mục 6) – (mục 5)
  = (00 ngày/ 03 tháng/ 23 năm) – (21 ngày/ 10 tháng/ 02 năm)
  (mục 7) = 09 ngày/ 04 tháng / 20 năm < 21 tuổi => Đủ tuổi khiếu nại CSPA

  VD 2: Hồ sơ F3. Case Number: HCM2008 637 022
  - Ngày ưu tiên (mục 1): 30/04/2001
  - Ngày thông báo chấp thuận (mục 2): 14/05/2008
  - Ngày đáo hạn Visa (mục 3): 01/12/2009
  - Ngày sinh của người cần khiếu nại CSPA (mục 4): 26/04/1981
  + Cách tính thời gian trì hoãn như sau (mục 5):
  (mục 5) = [(mục 2) - (mục 1)] + 45 ngày
  = [(14/05/2008) - (30/04/2001)] + 15 ngày/ 01 tháng
  (mục 5) = 29 ngày/ 01 tháng/ 07 năm*
  + Tuổi của người khiếu nại CSPA (mục 6)
  (mục 6) = (mục 3) - (mục 4)
  = (01/12/2009) - (26/04/1981)
  (mục 6) = 05 ngày/ 08 tháng/ 28 năm*
  ++ Tuổi để khiếu nại CSPA (mục 7)
  (mục 7) = (mục 6) – (mục 5)
  = (05 ngày/ 08 tháng/ 28 năm) – (29 ngày/ 01 tháng/ 07 năm)
  (mục 7) = 06 ngày/ 06 tháng / 21 năm > 21 tuổi => Quá tuổi khiếu nại CSPA

  B – Trường hợp 2: Tính tuổi khiếu nại theo mục (8) của phần mà Vân đã trình bày ở bài phía trên đây.
  Thông tin chúng ta cần có:
  - Ngày ưu tiên (priority date)(mục 1)
  - Ngày chấp thuận (approval date hay approval notice date) (mục 2)
  - *Ngày đáo hạn xét Visa (date visa became available) (mục 3): Chưa có do chưa đến ngày đáo hạn Visa.
  - Tuổi của người cần khiếu nại CSPA (alien’s date of birth) (mục 4)
  Thông tin cần tìm: Xem thời điểm sẽ quá tuổi khiếu nại CSPA nếu ngày đáo hạn Visa xảy ra ngay và sau thời điểm ấy.

  VD 3: Hồ sơ F3. Case Number: HCM2008 804 073
  - Ngày ưu tiên (mục 1): 27/06/2001
  - Ngày thông báo chấp thuận (mục 2): 23/10/2008
  - Ngày đáo hạn Visa (mục 3): ): Hôm nay ngày 05/02/2010. Visa chỉ xét đến các Case có ngày ưu tiên ngay và trước ngày 22/05/2001 => Chưa đến đáo hạn visa
  - Ngày sinh của người cần khiếu nại CSPA (mục 4): 31/01/1985
  + Cách tính thời gian trì hoãn như sau (mục 5):
  (mục 5) = [(mục 2) - (mục 1)] + 45 ngày
  = [(23/10/2008) - (27/06/2001)] + 15 ngày/ 01 tháng
  (mục 5) = 11 ngày/ 05 tháng/ 07 năm*
  ++ Thời điểm quá tuổi khiếu nại CSPA (mục 8):
  (mục 8) = (mục 5) + (mục 4) + 21 năm
  = (11 ngày/ 05 tháng/ 07 năm) + (31/01/1985) + 21 năm
  (mục 8) = 11/07/2013. Visa cấp cho F3/PD 27/06/2001 chắc chắn trước ngày 11/07/2013 => Chắc chắn đủ tuổi để hy vọng khiếu nại CSPA dù rằng Visa chưa đáo hạn.

  VD 4: Hồ sơ F3. Case Number: HCM2004 583 034
  - Ngày ưu tiên (mục 1): 26/06/2001
  - Ngày thông báo chấp thuận (mục 2): 10/03/2004
  - Ngày đáo hạn Visa (mục 3): Hôm nay ngày 05/02/2010. Visa chỉ xét đến các Case có ngày ưu tiên ngay và trước ngày 22/05/2001 => Chưa đến đáo hạn visa
  - Ngày sinh của người cần khiếu nại CSPA (mục 4): 24/03/1986
  + Cách tính thời gian trì hoãn như sau (mục 5):
  (mục 5) = [(mục 2) - (mục 1)] + 45 ngày
  = [(10/03/2004) - (26/06/2001)] + 15 ngày/ 01 tháng
  (mục 5) = 29 ngày/ 09 tháng/ 02 năm*
  ++ Thời điểm quá tuổi khiếu nại CSPA (mục 8):
  (mục 8) = (mục 5) + (mục 4) + 21 năm
  = (29 ngày/ 09 tháng/ 02 năm) + (24/03/1986) + 21 năm
  (mục 8) = 23/01/2010. Visa vẫn chưa cấp cho F3/PD 26/06/2001 và đã qua ngày 23/01/2010 => Đã quá tuổi để hy vọng khiếu nại CSPA dù rằng Visa chưa đáo hạn.

  Hy vọng rằng qua 2 trường hợp và 4 ví dụ, các cô chú và các anh chị hiểu được cách tính tuổi CSPA.
  Vân luôn luôn mong mỏi những người dân Việt di trú hãy góp sức để giúp nhau bằng cách đóng góp kinh nghiệm và chia sẻ những hiểu biết của mình cho diễn đàn.
  Cảm ơn các cô chú và các anh chị đã quan tâm nha.
  Kính chúc các cô chú và các anh chị khiếu nại thành công để gia đình luôn luôn được đoàn tụ nha.
  thay đổi nội dung bởi: dinhthuynhavan, 05-02-2010 lúc 08:06 PM

 3. #3
  Cựu Ban điều hành
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Tuổi
  30
  Bài gởi
  35

  Mặc định Ðề: Cách tính tuổi khiếu nại CSPA

  Kính chào các cô chú và các anh chị
  Khi gia đình cần khiếu nại CSPA thì Vân thấy đa số lúng túng về ngày chấp thuận (approval date). Ngày này lấy ở đâu?

  1 – Giấy “I-797, Notice of Action” báo đã chấp thuận đơn xin bảo lãnh I-130. Để phân biệt mẫu I-797 thông báo chấp nhận có điểm khác biệt với các mẫu I-797 khác là có một ô có chữ “Notice Type: Approval Notice”. Trên giấy này có các thông tin:
  - Receipt Number: Số biên nhận bắt đầy bằng 3 ký tự chữ (LIN, WAC ...) sau đó là 10 ký tự số.
  - Priority Date: Ngày ưu tiên
  - Notice Date: Ngày gởi thông báo chấp thuận được xem như ngày approval.

  2 – Nếu không có giấy I-797 mà biết số biên nhận (receipt number), có thể vào trang web sau để check xem có ngày báo gời thư approval không.
  https://egov.uscis.gov/cris/Dashboard/CaseStatus.do

  3 – Trong trường hợp giấy I-797 không có, check Website cũng chưa cập nhật. Chỉ còn cách là tính gần đúng từ Case Number. Nếu tra từ Case Number chúng ta sẽ có ngày NVC nhập hồ sơ của case vào máy tính. Cách tính như sau nha:
  Mở sẵn website: http://www.wolframalpha.com

  + VD 1: HCM 2003 783 158: Tính ngày 783 – 500 = 283
  => Có nghĩa là ngày thứ 283 tính từ ngày 12/31/2002 (định đạng Tháng/Ngày/Năm, trước khi bước qua năm 2003)
  Nhập vào ô tính của website: 12/31/2002 + 283 ; Tiếp theo nhấn ô có ký hiệu “=” ; Website sẽ cho biết 12/31/2002 + 283ngày là ngày 10/10/2003 (đã ghi lại theo định dạng Ngày/Tháng/Năm)
  + VD 2: HCM 2008 637 022: Tính ngày 637 – 500 = 137
  => Có nghĩa là ngày thứ 137 tính từ ngày 12/31/2007 (định dạng Tháng/Ngày/Năm, trước khi bước qua năm 2007).
  Nhập vào ô tính của website: 12/31/2007 + 137 ; Tiếp theo nhấn ô có ký hiệu “=” ; Website sẽ cho biết là ngày 12/31/2007 + 137ngày là ngày 16/05/2008 (đã ghi lại theo định dạng Ngày/Tháng/Năm).
  + VD 3: HCM 2008 804 073: Làm tương tự chúng ta có ngày 30/10/2008
  + VD 4: HCM 2004 583 034: Làm tương tự chúng ta có ngày 23/03/2004

  Kết hợp 4 ví dụ bài này với ngày thông báo chấp thuận ở 4 ví dụ của bài trước. Tập hợp lại để khảo sát sẽ thấy:
  HCM2003783158: Ngày nhập hồ sơ vào PC: 10/10/2003 - Ngày thông báo chấp thuận: 25/09/2003
  HCM2008637022: Ngày nhập hồ sơ vào PC: 16/05/2008 - Ngày thông báo chấp thuận: 14/05/2008
  HCM2008804073: Ngày nhập hồ sơ vào PC: 30/10/2008 - Ngày thông báo chấp thuận: 23/10/2008
  HCM2004583034: Ngày nhập hồ sơ vào PC: 23/03/2004 - Ngày thông báo chấp thuận: 10/03/2004

  Từ khảo sát này chúng ta rút ra kinh nghiệm: Ngày approval sẽ có trước ngày nhập hồ sơ vào máy tính của NVC tối đa khoảng 6 tuần. Từ đó nếu không có cách nào để có giấy I-797 hay check và in từ website của USCIS. Chúng ta có thể lấy Case Number để tính ngày nhập hồ sơ vào máy tính của NVC, sau đó trừ đi 6 tuần để làm ngày approval.
  Vân biết rằng điều này sẽ không thỏa mong muốn, nhưng còn hơn chúng ta không có con số nào để tính toán và khiếu nại.
  Hệ thống mạng của USCIS, NVC và LSQ chắc chắn nối nhau, khi chúng ta có cơ sở ngày approval gần đúng để khiếu nại ở LSQ, thì nhân viên LSQ sẽ dễ dàng tra cứu trong cơ sở dữ liệu (Data Base) của họ và họ sẽ biết ngày approval chính xác.
  Các thông tin của 4 ví dụ trên đều là từ hồ sơ thật, nên độ chính xác là có thể chấp nhận.
  Mong rằng qua phần phân tích chia sẻ kinh nnghiệm này sẽ giúp ích cho các cô chú trong việc khiếu nại CSPA, để các bạn cùng trang lứa với cháu không bị thiệt thòi sau này.
  Kính mong các cô chú và các anh chị tham gia ý kiến đóng góp.
  Kính chúc các cô chú và các anh chị khiếu nại CSPA thành công nha.
  thay đổi nội dung bởi: dinhthuynhavan, 06-02-2010 lúc 06:06 AM

 4. #4

  Mặc định Ðề: Cách tính tuổi khiếu nại CSPA

  Trích Nguyên văn bởi dinhthuynhavan xem bài viết

  + VD 2: HCM 2008 637 022: Tính ngày 637 – 500 = 137
  => Có nghĩa là ngày thứ 137 tính từ ngày 12/31/2007 (định dạng Tháng/Ngày/Năm, trước khi bước qua năm 2007).
  Nhập vào ô tính của website: 12/31/2007 + 137 ; Tiếp theo nhấn ô có ký hiệu “=” ; Website sẽ cho biết là ngày 12/31/2007 + 137ngày là ngày 21/06/2008 (đã ghi lại theo định dạng Ngày/Tháng/Năm).
  Chào dinhthuynhavan,
  Bạn xem lại trường hợp trên, ngày 16/05/2008 thay vì 21/06/2008
  Chào bạn.

 5. #5
  Cựu Ban điều hành
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Tuổi
  30
  Bài gởi
  35

  Mặc định Ðề: Cách tính tuổi khiếu nại CSPA

  Trích Nguyên văn bởi water1960 xem bài viết
  Chào dinhthuynhavan,
  Bạn xem lại trường hợp trên, ngày 16/05/2008 thay vì 21/06/2008
  Chào bạn.
  Cháu chào chú Water
  Cháu cảm ơn chú đã giúp cháu phát hiện sai sót. Cháu đã sửa lại ngay, kính mong chú giúp cháu tương tự nha :-)
  Kính chúc chú nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Chủ đề giống nhau

 1. Khiếu nại tuổi cho con gái trên 21 tuổi
  By vandinhaudio in forum VISA F4
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 01-12-2009, 08:35 PM
 2. Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 17-11-2009, 07:57 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 29-10-2009, 07:21 AM
 4. Trả lời: 1
  Bài mới gởi: 28-10-2009, 03:04 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 26-10-2009, 10:35 AM

Ghi nhớ trang này

Ghi nhớ trang này

Quyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới.
 • Bạn không thể trả lời
 • Bạn không thể up file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết
 •